Onze standpunten

De huidige Coronamaatregelen vormen een onaanvaardbare inbreuk op nochtans grondwettelijk gegarandeerde rechten:

 • Corona bestaat en kan ernstige gevolgen hebben, maar...
  • De epidemie volgt de seizoenen, niet de lockdowns.
  • Vaccinatie is wel degelijk een mogelijke oplossing. Maar ook andere opties moeten een kans krijgen (Ivermectine).
  • De grondwet is er niet om opzij te zetten in geval van crisis, de grondwet is er net om ons te beschermen in geval van crisis.
 • Een andere aanpak is mogelijk en werkt
  • Besmettingen in open lucht zijn onbestaand, evenals besmettingen via oppervlaktes. Ook besmettingen door asymptomatische mensen zijn miniem.
  • Invloed van aerosolen / ventilatie wordt nog steeds niet serieus genomen.
  • Individuele verantwoordelijkheid, niet repressie, is de basis voor een democratisch beleid. Bovendien moet de focus liggen op isolatie van mensen met symptomen.
 • De vrijheidsberoving is ongrondwettelijk, buiten proportie en heeft geen significante invloed op de verspreiding.
  • Een avondklok is een kenmerk van dictatoriale regimes die de facto neerkomt op huisarrest.
  • De inbreuken op de bescherming van de privĂ©sfeer zijn disproportioneel en gevaarlijk.
  • Maar ook het samenscholingsverbod, de mondmaskerplicht in buitenlucht en de reis- en verplaatsingsverboden zijn ongekend.


Lijst van wetenschappelijke referenties: